Drömmar! 

 

 

Magin i dina drömmar!

Drömtydning är en fascinerande process som kan avslöja mycket om dina tankar och känslor samt ditt förhållande till omvärlden.

Drömmar avspeglar livet, så som du upplever det både inom dig själv och i världen runt omkring dig. De presenterar bilder och känslor av det som har varit, det som komma skall, och det som kanske kommer att hända dig. Din inre och yttre värld existerar i samma tid, och drömmar handlar om dina önskningar, ditt hopp och ditt sökande.

Att finna svaren:

När du drömmer finner du delvis svaren och lösningarna på de problem som har blivit överförda från ditt vakna vardagsliv till sömnens värld. Ibland har du kanske sådan tur att du får uppleva att resa ut i framtiden, och få en glimt av det som ligger framför dig. Drömmar är färgstarka, informativa, osannolika och vissa gånger fullkomligt absurda. Att utnyttja denna rika källa till information tillfogar en ny dimension till ditt medvetna, vakna livs vackra vävnad.

Syftet med att drömma:

Vissa tror att vi sover för att kunna drömma. Sömn ger vila och förnyad energi till dina tankar och känslor genom att ge dig möjlighet att stänga av, så att du i dig själv kan arbeta igenom personlig problematik. Drömmar är i grund och botten din personliga, inre dialog.

Din sanna natur:

Genom drömmar kan du få kontakt med din sanna natur och på det viset erkänna din fulla potential. När du analyserar dina drömmar är det viktigt att erkänna både det högsta och det lägsta i dig själv, och att förlita dig med dina livserfarenheter. Förståelsen av drömmar blir en nyttig, om inte ovärderlig, källa till inspiration, vägledning och rådgivning, som ger din insikt i ditt eget liv och dina relationer till andra människor.

Att lära av dina drömmar!

När du väl har lärt dig att analysera och förstå dina drömmar kan du uppnå en högre insikt i dig själv, i världen och av din plats i den.

Förstå orsaken:

För att få ut det mesta av dina drömmar måste du lära dig att skilja mellan en betydelsefull dröm och en dröm som uppstår på grund av yttre omständigheter. Kom känslor av kyla i din dröm till exempel bara för att täcket halkade av dig när du sov?

Identifiera motiven:

Via dina drömmar kan du lära känna andra och deras motiv i sin relation till dig. Du kommer därmed att bli bättre på att umgås med dessa personer i ditt vakna liv.

Överförd betydelse:

Lär dig skilja mellan bokstavliga symboler och en metaforisk dröm. Det är nämligen inte alltid dina drömmar till en början ser ut att bära på en mening.

Koll och förändring:

Lär dig att styra och förändra utgången av dina drömmar. Detta kommer att ge dig större förståelse för, och kontroll över, situationer i ditt vakna liv.

Större kreativitet:

Använd dina drömmar till att utveckla dina kreativa och uppfinningsrika färdigheter. Om du tittar tillbaka på historien kommer du upptäcka att många kreativa talanger har gjort stort bruk av sin drömvärld.

Berika dig själv:

Erkänn dina ofullkomligheter och arbeta med dem. Drömmar ger en ärlig värdering, och genom att acceptera och förstå de symboler och metaforer som de innehåller, kommer du att kunna berika ditt vakna liv.

Enkel drömtydning:

En del drömsymboler och teman är gemensamma för de flesta människor. Här får du en enkel guide till några teman och deras betydelse. Men kom ihåg att varje dröm är personlig, och unik för den som drömmer.

Att resa:

Berör ödet och den väg genom livet som den drömmande ska följa.

Ormar:

Kan anspela på sexualdriften. Kombinerad med andra drömsymboler kan en orm representera godhet, ondska, missunnsamhet eller en lurande fara.

Kungligheter:

Indikerar inbilskhet och vanföreställningar om storhet och upphöjdhet. Drömmar om kungligheter kan dock också anspela på offentliga myndigheter.

Tappade tänder:

Lösa tänder indikerar en förändring. Detta är vanliga drömmar under puberteten och i övergångsåldern.

Att falla:

Rädsla för att komma i onåd eller förlora kärleken. Det kan också många gånger vara en känsla av att mista kontrollen.

Att flyga:

Symboliskt representerar flygdrömmarna ambition, frihet och att höja sig över världsliga problem.

Hus / trädgård

Huset symboliserar jaget och själen. Trädgården kastar ljus över personligheten och dess roll i världen.

Att bli jagad:

Kan betyda att du flyr från ett problem. Förföljaren kan vara en aspekt av dig själv som du försöker att komma undan.

Död:

Din egen död indikerar en ny början. Andras död indikerar en fiendskap mot den som drömmer.

 

Lenixagrafik