Kroppens energicentra!

Kroppens energicentra!

Det tredje ögat= Ser bortom den fysiska världen och kontrollerar våra psykiska förmågor och medvetande. Blockeringar kan resultera i en allmän känsla av otrygghet.

Livsenerginflödar genom våra kroppar, men det kan uppstå blockeringar i alla kroppens chakran.

Kronchakra = Kontrollerar intelligensen högre funktioner. Blockeringar kan påverka det logiskt tänkandet.

Hjärtchakrat = Kontrollerar självkänslan. Blockeringar kan resultera i själviskhet.

Halschakrat = Kontrollerar hur vi uttrycker oss både verbalt och icke-verbalt. Blockeringar kan resultera i ett dominerande eller överlägset beteende.

Solar plexus ( Magchakra) = Gult

Rotchakra = Rött

Navelchakra = Orange

Rotchakrat = Kontrollerar vår mentala och fysiska kraft och styrka. Blockeringar kan leda till aggression och mentala obalanser.

Hjärtchakra = Grönt eller Rosa

Halschakra = Blått

Pannchakra ( det tredje ögat ) = Indigo

Kronchakra = Lila eller vitt

IndexIndex

Alla former av andlig healing bygger på en gemensam tro på en livskraft eller en universell energi som finns i allt levande, men även i döda ting som till exempel stenar och kristaller. Denna osynliga, läkande energi kallas vanligtvis för chi ( den beteckning som används i traditionell kinesisk healing) och betraktas som ett abstrakt energiflöde som flödar i och igenom kroppen och ger den livoch näring.

En blockering av chi-energin kan påverka vår hälsa, så många healare-från reiki- och shiatsu-utövare till kristallhealare –arbetar med att återupprätta patientens energibalans i kroppen. Denna universella energi är osynlig för blotta ögat, även om vissa människor anser att auran, som är ett resultat av livsenergin, kan fotograferasmed hjälp av en metod kallad kirlian-fotografering, sådana bilder visar en elektrisk energi som strömmar ut från fysisk materia.

 Osynlig healingenergi

Lenixagrafik

 

.

Solar plexus = Kontrollerar vår personlighet och våra känslor. Blockeringar kan reultera i en känsla av att må illa, eller smärtor och oro i magen.

Navelchakrat= Styr sinnlighet och sexualitet. Blockeringar kan resultera i renlighetsmani.