Reikihealing på ryggen!för Reiki på kroppen

Ryggrad = Att utföra reikihealing på ryggraden hjälper mot

stress, förbättrar hållningen och får hela kroppen att slappna av. Kom ihåg att placera ett finger på varje sida om ryggraden.

 

Övre rygg/skuldror = Reikihealing på den övre delen av ryggen och

skuldrorna ger känslomässigt stöd och minskar stress och spänningar som ofta lagras i denna del av kroppen.

Mitt på ryggen = Reikihealing på den mellersta delen av ryggen

förbättrar dina relationer till andra och ger dig kraft att övervinna känslor

av skuld som kan ha byggts upp.

Nedre ryggen = Reikihealing på den nedre delen av ryggen löser upp

känslor av självkritik och tvivel som ofta har med pengar och avsaknad av stöd att göra. Behandling på detta område stimulerar också organ som njurar och mjälte, och renar kroppen så att din fysiska hälsa förbättras och ryggsmärtor lindras.

Svanskotan = Att utföra reiki på svanskotan rensar ryggmärgskanalen

från gamla blockeringar, ger ny inspiration och hjälper dig att nå din fulla potential. = Svanskotan stimuleras vanligtvis genom att händerna läggs i vinkelrät position med den ena handen pekande neråt.

Fötter = Det sitter mindre chakrapunkter hela vägen ned längs

med benen, och det sitter även en under varje fotsula. Reikihealing på

fotsulorna främjar balans, förstärker din känsla av att vara accepterad och i stånd att röra sig framåt med lätthet.   

 

Lenixagrafik

Lår = Att utföra reikihealing på låren – oavsätt om det är på framsidan

eller bakpå benen – stärker din självtillit och rensar ut känslor av vrede som kan vara lagrade här. De stammar från traumatiska upplevelser som din barndom ha påverkat dig i.

 

Knä = Reikihealing bakpå knäna hjälper dig att hantera känslor av envishet och stolthet och ger större rörlighet. Pressa mjukt på områdets

spänningar. för att lösa upp.