Typer av helande! 

Handpåläggning!

När du konsulterar en helare är det normalt att han eller hon först frågar vad du behöver hjälp med. Men ibland kan helaren ha en intuitiv känsla av vad som är fel.

Läkande värme

 Schamaner och medicinmän!

Schamaner och medicinmän var några av världens första helare. En schaman skaffar sig tillgång till den andliga världen genom att försätta sig själv i trans. När han är i trans lämnar hans ande kroppen för att få instruktion och vägledning från de äldre andarna.

Gammal visdom

Heliga platser!

Många platser anses rymma en helande energi – vanligtvis för att en form av gudom eller helgon vid en viss tidpunkt har visat sig där.

Kristna Helgedomar

Den katolska kyrkan pekar ibland annat ut en mängd platser som är berömda för sina helande egenskaper – till exempel Lourdes i Frankrike och Knock på Irland, där Jungfru Maria sägs ha visat sig. Och i det antika Rom och Grekland byggdes det många heliga tempel till läkandes gudar och gudinnor.

 Fjärrhealing! ( Distanshealing)

Fjärrhealing kräver samma grad av tro från såväl helaren som klientens sida som handpåläggning gör, men utan någon form av fysisk kontakt. Helandet kan utföras antingen av en enskild helare, eller av en grupp individer som alla ber för samma klient. Många hemsidor kan i dag erbjuda fjärrhealing.

 Naturens helande kraft!

Rituellt Helande

Under en healing kan det hända att klienten känner värme i den delen av kroppen där det finns obalanser när helaren lägger sina händer där. Värmen är en indikation på att healingen fungerar. Efteråt är det vanligt att känna sig lugn och avslappnad. Det som är viktigt är att klienten känner tillit till helaren och hans eller hennes förmåga att hjälpa, och att helaren tror på sina egna förmågor och sin kontakt med en läkande energi. Helarens händer fungerar ofta som en kanal för en högre kraft och energi.

Förekomsten av medicinmän har spårats tillbaka ända till förhistorisk tid, då läkande ansågs bero på en stamfaders övernaturliga krafter, och i vissa samhällen existerar denna schamanistiska roll ända fram till våra dagar.

De gamla förkristna naturtraditionerna har i dag vunnit inflytande igen och följs av många utövare. Det handlar om naturbaserade trosinriktningar som använder sig av enkla riter och ritualer, och som firar livet och vår förbindelse till det gudomliga och till naturens läkande kraft.

Många indianska stammar har också genom tiderna använt sig av healingritualer där den stora anden som anses binda allting samman, åkallas i en bön om läkande av stammens sjuka och lidande.

Lenixagrafik