Kom igång med Reiki

Så här fungerar reiki!

Reiki är en naturlig healingmetod där man kanaliserar energi genom händerna för att främja balans och en god hälsa.

Reiki är japanska och betyder universell livsenergi, det är också namnet på en naturlig healingmetod för kropp och själ. Energi som, omger oss alla, flyter genom händerna på reikiutövaren till den person som tar emot behandlingen. Detta främjar balans och naturlig hälsa.

Lär dig reikins konst

Kom igång med reiki!

Fastställ problemet!

Subtila förändringar

Frånstötning = Helaren kan känna att händerna stöts bort från kroppen. Detta kan indikera att ett gammalt problem behöver uppmärksamhet.

Ström av energi = Helaren kan ofta förnimma strömmen av reikienergi och låta sig föras iväg dit där energin rör sig.

Värme = Händerna känns ofta varmare vid områden där det är som störst behov av reikienergin.

Kyla = Områden med energiblockeringar kan kännas kallare och på det viset indikera att det finns ett behov av helande.

Stickningar = Helaren kan känna en stickande känsla i händerna vid problemområden. Hur kraftigt detta känns indikerar hur allvarligt problemet är.

Smärta = Smärta kan peka på en ansamling av energi – skarp smärta indikerar att energin har börjat sprida sig.  

När en klient känner sig hängig behöver problemet inte sitta i den mest uppenbara delen av kroppen. En smärta i ett område kan till exempel bero på en fastklämd nerv, eller en energiblockering i ett annat område.

Vem som helst kan lära sig reiki – det kräver inga särskilda förmågor, egenskaper eller intellektuell kapacitet. Allt som behövs är en uppriktig önskan att lära sig reiki och att använda det. När du väl har lärt dig det, är reikin din för evigt. I krissituationer, eller när det uppstår smärtor, kan det vara fantastiskt befriande att veta att du kan lägga händerna på dig själv eller någon annan som har det svårt, och bringa lindring och avspänning.

Behandlingen är helt ofarlig och kan kombineras med andra behandlingsformer. Den kan också användas samtidigt med intag av vanlig medicin.

Innan du påbörjar en reikibahandling, så gör du några enkla förberedelser. Avsätt lite tid till att känna var det finns behov av energi, och för att utjämna klientens aura.

En reikibehandlare kan märka var problemet befinner sig, genom att förnimma subtila förändringar i reikienergin. Genom att föra sina händer över klientens kropp kan denne eller klienten, märka en eller flera av följande förnimmelser.

Dragning = Helaren kan känna att händerna dras till ett visst område = ett tecken på ett behov av helande.

Lenixagrafik